การวัดสมรรถนะ

App Icon

Heartrate Dial 2 (Multisport)

GDCSoft GDCSoft
การชำระเงิน
Data Field Data Field
App Icon

Speedometer 2 (Multisport)

GDCSoft GDCSoft
การชำระเงิน
Data Field Data Field
App Icon

Run Dial

GDCSoft GDCSoft
การชำระเงิน
Data Field Data Field
App Icon

Cadence Dial 2

GDCSoft GDCSoft
การชำระเงิน
Data Field Data Field
App Icon

Heartrate Dial 2

GDCSoft GDCSoft
การชำระเงิน
Data Field Data Field
App Icon

Speedometer 2

GDCSoft GDCSoft
การชำระเงิน
Data Field Data Field
App Icon

Power Dial

GDCSoft GDCSoft
การชำระเงิน
Data Field Data Field
App Icon

Timing Clock

GDCSoft GDCSoft
การชำระเงิน
Data Field Data Field
App Icon

Huge Font A

GDCSoft GDCSoft
การชำระเงิน
Data Field Data Field
App Icon

HikingDF4 2

RH-SPORTS RH-SPORTS
การชำระเงิน
Data Field Data Field
App Icon

Dialistic (Multisport) (Pace wheel)

GDCSoft GDCSoft
การชำระเงิน
Data Field Data Field
App Icon

Analog Panel

yp yp
การชำระเงิน
Data Field Data Field
App Icon

Speedometer Field

GDCSoft GDCSoft
การชำระเงิน
Data Field Data Field
App Icon

Heartrate Field

GDCSoft GDCSoft
การชำระเงิน
Data Field Data Field
App Icon

Cadence Field

GDCSoft GDCSoft
การชำระเงิน
Data Field Data Field
App Icon

Cadence Clock

GDCSoft GDCSoft
การชำระเงิน
Data Field Data Field
App Icon

Fastest Today

GDCSoft GDCSoft
การชำระเงิน
Data Field Data Field
App Icon

Any Zone Target

GDCSoft GDCSoft
การชำระเงิน
Data Field Data Field
App Icon

VPacer - High Contrast Pace Guide

GDCSoft GDCSoft
การชำระเงิน
Data Field Data Field