การวัดสมรรถนะ

App Icon

Tyme Wear

Tyme Tyme
No Pay
Data Field Data Field
App Icon

Body Battery

flocsy flocsy
No Pay
Data Field Data Field
App Icon

All-time Max. Heart Rate

Trudelta Trudelta
การชำระเงิน
Data Field Data Field
App Icon

Up & Down vertical speed

rezyst rezyst
การชำระเงิน
Data Field Data Field