การวัดสมรรถนะ

App Icon

Dozen Run

f3b f3b
No Pay
Data Field Data Field
App Icon

Race Screen

dp0750 dp0750
No Pay
Data Field Data Field
App Icon

Dozen Walk

f3b f3b
No Pay
Data Field Data Field
App Icon

All-time Max. Heart Rate

Trudelta Trudelta
การชำระเงิน
Data Field Data Field
App Icon

Up & Down vertical speed

rezyst rezyst
การชำระเงิน
Data Field Data Field