App Icon

Lunar calendar watch face (âm lịch)

Descrição

Lunar calendar watch face: Vietnamese Lunar calendar watch face.</p><p>Đồng hồ mặt số dành cho người Việt.</p><p>Âm lịch: 3/10 Trừ(b) tức: Ngày 03 tháng 10 âm lịch, trực Trừ(b: thường).</p><p>Trực như sau: </p><p> "Kien(t)", "Tru(b)", "Man(t)", "Binh(t)", "Dinh(t)", "Chap(b)", "Pha(x)", "Nguy(x)", "Thanh(t)", "Thu(b)", "Khai(t)", "Be(x)"</p><p> "Kiến (tốt)", "Trừ (thường)", "Mãn (tốt)", "Bình (tốt)", "Định (tốt)", "Chấp (thường)", "Phá (xấu)", "Nguy (xấu)", "Thành (tốt)", "Thu (thường)", "Khai (tốt)", "Bế (xấu)"</p>

Novidades

v8.8.16: Add Vietnamese string, Color Lunar day 14, 15, 1,..</p><p>v8.8.11: Option: Turn on/off Lunar date</p><p>v8.8.10: Select left and right meter</p><p>v8.6.1: Add orther languages.</p><p>v8.6.0: Update watch lists.</p><p>v8.5.9: Fix display in Vietnamese.</p><p>v8.5.8: Chỉnh trực lại cho đúng.</p><p>v8.5.6: Color battery</p><p>v8.5.5: Fix white back ground.</p><p>v8.5.1 fix Heartrate.</p><p>v8.5.0: Cập nhật trực tiếng Việt.</p>

Informação adicional

Permissões

Esta aplicação requer acesso a:

 • Histórico de altitude, ritmo cardíaco, barómetro e temperatura
 • O seu perfil de fitness do Garmin Connect™
 • Approach® S60 Approach® S60
 • Approach® S62 Approach® S62
 • Descent™ Mk2S Descent™ Mk2S
 • First Avenger First Avenger
 • ForeAthlete® 630J ForeAthlete® 630J
 • ForeAthlete® 920XTJ ForeAthlete® 920XTJ
 • Forerunner® 245 Forerunner® 245
 • Forerunner® 245 Music Forerunner® 245 Music
 • Forerunner® 45 Forerunner® 45
 • Forerunner® 45 Plus Forerunner® 45 Plus
 • Forerunner® 630 Forerunner® 630
 • Forerunner® 645 Forerunner® 645
 • Forerunner® 645 Music Forerunner® 645 Music
 • Forerunner® 745 Forerunner® 745
 • Forerunner® 920XT Forerunner® 920XT
 • Forerunner® 935 Forerunner® 935
 • Forerunner® 945 Forerunner® 945
 • fēnix® 3 fēnix® 3, quatix® 3, tactix® Bravo
 • fēnix® 3 HR fēnix® 3 HR
 • fēnix® 5 fēnix® 5, quatix® 5
 • fēnix® 5 Plus fēnix® 5 Plus
 • fēnix® 5S fēnix® 5S
 • fēnix® 5S Plus fēnix® 5S Plus
 • fēnix® 5X fēnix® 5X, tactix® Charlie
 • fēnix® 5X Plus fēnix® 5X Plus
 • fēnix® 6 fēnix® 6
 • fēnix® 6 Dual Power fēnix® 6 Dual Power
 • fēnix® 6 Pro fēnix® 6 Pro, fēnix® 6 Sapphire
 • fēnix® 6 Pro Dual Power fēnix® 6 Pro Dual Power
 • fēnix® 6 Pro Solar fēnix® 6 Pro Solar
 • fēnix® 6 Solar fēnix® 6 Solar
 • fēnix® 6S fēnix® 6S
 • fēnix® 6S Dual Power fēnix® 6S Dual Power
 • fēnix® 6S Pro fēnix® 6S Pro, fēnix® 6S Sapphire
 • fēnix® 6S Pro Dual Power fēnix® 6S Pro Dual Power
 • fēnix® 6S Pro Solar fēnix® 6S Pro Solar
 • fēnix® 6S Solar fēnix® 6S Solar
 • fēnix® 6X Pro fēnix® 6X Pro, fēnix® 6X Sapphire, fēnix® 6X Pro Solar, tactix® Delta Sapphire, quatix® 6X Solar, tactix® Delta Solar, tactix® Delta Solar Ballisitcs
 • fēnix® Chronos fēnix® Chronos
 • Garmin Swim™ 2 Garmin Swim™ 2
 • MARQ™ Adventurer MARQ™ Adventurer
 • MARQ™ Athlete MARQ™ Athlete
 • MARQ™ Aviator MARQ™ Aviator
 • MARQ™ Captain MARQ™ Captain, MARQ™ Captain: American Magic Edition
 • MARQ™ Commander MARQ™ Commander
 • MARQ™ Driver MARQ™ Driver
 • MARQ™ Expedition MARQ™ Expedition
 • MARQ™ Golfer MARQ™ Golfer
 • Mercedes-Benz Venu® Mercedes-Benz Venu®
 • quatix® 6 quatix® 6
 • quatix® 6X quatix® 6X, quatix® 6X Solar, quatix® 6X Dual Power
 • Rey™ Rey™
 • Venu® Venu®
 • Venu® Sq. Venu® Sq.
 • Venu® Sq. Music Venu® Sq. Music
 • vívoactive® 3 vívoactive® 3
 • vívoactive® 3 Mercedes-Benz® Collection vívoactive® 3 Mercedes-Benz® Collection
 • vívoactive® 3 Music vívoactive® 3 Music
 • vívoactive® 4 vívoactive® 4, GarminActive
 • vívoactive® 4S vívoactive® 4S, GarminActive S

Ainda não estão disponíveis estatísticas.