App Icon

W' Balance (W Prime Balance)

תיאור

This data field display your W' Balance (%) live during a ride. This value is displayed into the GoldenCheetah software, and well described on the video here: http://vimeo.com/100599100 </p><p></p><p>Check all the details on my blog: https://www.trinakan.com/wp/2016/04/02/everything-about-my-w-bal-w-prime-balance-connect-iq-app/</p><p></p><p>It needs 3 parameters: your Wprime value (in joules) and your Critical Power (CP) in watts. You can choose also the formula used to compute the data (starting with version 1.2). Use GoldenCheetah to help you find the correct values if you don't know them. Of course, a compatible powermeter is required.</p>

מה חדש

What's new with version 2.2.1:</p><p>- You can choose to see percentage or TTE when W'Bal decrease</p><p>- Support for the fenix 6 lineup</p><p>- Support for MARQ Commander</p><p></p><p>What's new with version 2.1.2:</p><p>- Support Edge 530/830</p><p>- Support all MARQ models</p><p>- Support Forerunner 945</p><p></p><p>What's new with version 2.1.1:</p><p>- Support Edge 130</p><p></p><p>What's new with version 2.0.0:</p>

מידע נוסף

הרשאות

יישום זה דורש גישה ל:

 • הפעל ברקע כשאינו פעיל (עשוי להשפיע על חיי הסוללה)
 • תעד מידע נוסף בקובצי פעילות
 • D2™ Bravo D2™ Bravo
 • D2™ Bravo Titanium D2™ Bravo Titanium
 • D2™ Charlie D2™ Charlie
 • D2™ Delta D2™ Delta
 • D2™ Delta PX D2™ Delta PX
 • D2™ Delta S D2™ Delta S
 • Descent™ Mk1 Descent™ Mk1
 • Edge® 1000 Edge® 1000
 • Edge® 1030 Edge® 1030
 • Edge® 1030 Plus Edge® 1030 Plus
 • Edge® 1030, Bontrager Edge® 1030, Bontrager
 • Edge® 130 Edge® 130
 • Edge® 130 Plus Edge® 130 Plus
 • Edge® 520 Edge® 520
 • Edge® 520 Plus Edge® 520 Plus
 • Edge® 530 Edge® 530
 • Edge® 820 Edge® 820
 • Edge® 830 Edge® 830
 • Edge® Explore Edge® Explore
 • Edge® Explore 1000 Edge® Explore 1000
 • Edge® Explore 820 Edge® Explore 820
 • epix™ epix™
 • ForeAthlete® 735XTJ ForeAthlete® 735XTJ
 • ForeAthlete® 920XTJ ForeAthlete® 920XTJ
 • Forerunner® 735XT Forerunner® 735XT
 • Forerunner® 920XT Forerunner® 920XT
 • Forerunner® 935 Forerunner® 935
 • Forerunner® 945 Forerunner® 945
 • fēnix® 3 fēnix® 3, quatix® 3, tactix® Bravo
 • fēnix® 3 HR fēnix® 3 HR
 • fēnix® 5 fēnix® 5, quatix® 5
 • fēnix® 5 Plus fēnix® 5 Plus
 • fēnix® 5S fēnix® 5S
 • fēnix® 5S Plus fēnix® 5S Plus
 • fēnix® 5X fēnix® 5X, tactix® Charlie
 • fēnix® 5X Plus fēnix® 5X Plus
 • fēnix® 6 fēnix® 6
 • fēnix® 6 Pro fēnix® 6 Pro, fēnix® 6 Sapphire
 • fēnix® 6S fēnix® 6S
 • fēnix® 6S Pro fēnix® 6S Pro, fēnix® 6S Sapphire
 • fēnix® 6X Pro fēnix® 6X Pro, fēnix® 6X Sapphire, fēnix® 6X Pro Solar, tactix® Delta Sapphire, quatix® 6X Solar, tactix® Delta Solar, tactix® Delta Solar Ballisitcs
 • fēnix® Chronos fēnix® Chronos
 • MARQ™ Athlete MARQ™ Athlete
 • MARQ™ Aviator MARQ™ Aviator
 • MARQ™ Captain MARQ™ Captain, MARQ™ Captain: American Magic Edition
 • MARQ™ Commander MARQ™ Commander
 • MARQ™ Driver MARQ™ Driver
 • MARQ™ Expedition MARQ™ Expedition
 • MARQ™ Golfer MARQ™ Golfer
 • quatix® 6 quatix® 6
 • quatix® 6X quatix® 6X, quatix® 6X Solar, quatix® 6X Dual Power
דירוג ממוצע: (37 דירוגים)

DONNAY Jean Francois
29 יוני 2020 | גרסה 2.2.1

Fonctionne parfaitement sur l'Edge 1030 Plus Works perfectly on the Edge 1030 Plus

Robert Budde
15 יוני 2020 | גרסה 2.2.1

Recent version (2.2.1) sometimes shows "NaN" or "Inf" on a Edge 830. With my old Edge 520, everything is fine and I really like the app. PLEASE upload the latest source to GitHub so users can help sorting out bugs!

Marvin Faure
21 מאי 2020 | גרסה 2.2.1

New version doesn't work on 520

Gabriel
1 מאי 2020 | גרסה 2.2.1

No conseguía vincularlo con mi Garmin 1030, pero porque no sabía que había que entrar a: perfil - pantalla de datos - añadir nueva pantalla de datos -añadir nueva pantalla pantalla de datos - Connect IQ - y seleccionar w' balance

Hanyu Ou
4 אפריל 2020 | גרסה 2.2.1

Recommended by Yunfei Wu. 吴云飞推荐的

Yannick Martinez
18 פברואר 2020 | גרסה 2.2.1

Dommage que l'on ne puisse plus voir sur analyse après entraînement la fonction en pourcentage comme sur le compteur que sa soit sur Garmin connect ou sur goldencheeta

Dfindura
29 דצמבר 2019 | גרסה 2.2.1

The previous version was good. Unfortunately the new version does not work on my Edge 520 so I had to find another app.

Omar Awad
4 נובמבר 2019 | גרסה 2.2.1

Well made. Great added info

Tom62-
2 נובמבר 2019 | גרסה 2.2.1

Version 2.2.1 does'nt work on my Garmin Edge 1000 ??

Dfindura
23 יוני 2019 | גרסה 2.1.2

Seems to accurately reflect what I'm feeling. It's nice to see how my energy is used. What's the app shown on the picture of the 520 with the data field "matches"?

Omar Awad
21 אפריל 2019 | גרסה 2.1.1

I absolutely love knowing how much fuel is left in the tank and when I’m ready for another tough effort

Felipe Moreno Landete
15 ינואר 2019 | גרסה 2.0.0-upd2

Great app! Congrats to the developer. Trying to solve some doubts: 1- Calculate CP and W’ personalized values. In GC---Tools---CP and W’ Estimator. Input your 5’ and 20’ w values (do a test in advance). For example, 5’ @325 and 20’ @291 gives you CP=280, W’=14000. 2- Include CP and W’ in GC. Tools---Options---Athlete Tab---Power Zones tab. Add new (“+” button). Include date, CP and W’. You may also want to include FTP, to simplify typically same as FTP. Below it will appear your calculated power zones (in 7 thresholds). 3- Include CP and W’ in Garmin Device. In Garmin Connect Mobile App, go to More button at the bottom right hand side of the screen. Then Garmin Devices---Select your device (i.e. Edge 520)---IQ Connect Apps---Data Fields---W’Balance. Here you have the app installed and you can manually overwrite default values (250 and 20000) with your own. In the example 280 and 14000. Do this in each of the devices where you have this app installed. You may also want to match the calculation method on how W’ is used and recharged in Garmin and GC, so you get the same figures while riding and when analysing. In Garmin, in the same screen as step 3, set the method to Integer, as suggested by the developer, using Dr. Skiba method. In GC, go to Tools---Options---General Tab---W’Balance formula. In you prefer Froncioni method, set both Garmin and GC to Differential. 4- You may also want to have same power zones in GC (see step 2) and in Garmin. To do so, go to the Garmin Connect Mobile App (not PC, doesn’t work for me at least)---More button---Garmin Devices---Edge 520---User Configuration---Power Zones and manually input the same info as in GC Synchronize and you are done!

Troy Williams
11 ספטמבר 2018 | גרסה 2.0.0-upd2

I have managed to get a result of negative 30 when doing long hard climbs. On one occasion have even got down to negative 40. Is this correct? - how do i interpret this number? Hope you can help

Atol
19 יולי 2018 | גרסה 2.0.0-upd2

Super App, fait ce qu'on lui demande, génial le graph sur Gconnect !

Matthew Grant
11 יולי 2018 | גרסה 2.0.0-upd2

Hi, like a previous reviewer I am also unable to change the default values. I have amended them in Garmin Express and the SYNC has completed succesfully but it still displays 250watts 20000kj on the device. I am using an EDGE 520 on FW V12.60.

silentnooch
10 יולי 2018 | גרסה 2.0.0-upd2

How on earth do you update the W' Value? It displays a default 20000 but Golden Cheetah has be at 31800

ErDergao
11 יוני 2018 | גרסה 2.0.0-upd2

Garmin Express in Windows PC

ErDergao
17 מאי 2018 | גרסה 2.0.0-upd

Hello I am testing the application, but it does not let me change the default values. Always appear 250 W and 20000 joules. Although you save and synchronize with Garmin Edge 1030 Greeting

תשובת מפתח
17 מאי 2018, nakan

This is most probably related to a bug or sync issue of the parameters. Are you changing the parameters in Garmin Express on Mac or PC or with the mobile app ?

Félix Moulin
20 מרץ 2018 | גרסה 2.0.0

Bravo pour cette application ! Un petit soucis cependant mon pourcentage ne revient pas toujours à 100% une fois que j'enregistre mon activité et en relance une autre le lendemain ... Tu sais d'où peux venir le problème ?

תשובת מפתח
20 מרץ 2018, nakan

Non, c'est étrange. Je vais regarder de mon côté si je constate ce genre de problèmes. Dans mon code les données sont clairement remises à 0 pour une nouvelle activité en tout cas.

Fab
9 פברואר 2018 | גרסה 2.0.0

Hi. I just tried this today. I noticed that the I didn’t get data for the power graph in my garmin connect. I an using a Garmin 520. Is the developer aware of this? Are there any fix for this? Regards

תשובת מפתח
12 פברואר 2018, nakan

Hi, The fact that the power data is not available in GC is not related to this IQ Datafield, as it will only add a new data plot but not replace or substitute anything. Best.

DONNAY Jean Francois
4 פברואר 2018 | גרסה 2.0.0

Bien vu le graph incorporé à Connect

ritzel-rocker
30 נובמבר 2017 | גרסה 1.6-upd

Great tool. it's cool to see a value corresponding to the pain in my muscles during Vo2max intervalls. It also pushes me further during hard intervalls, cause I see, that there is some power left - against my feeling. It's also cool to see the FTP rising when W'bal gets negative. All in all a cool tool. Thanks :-)

DONNAY Jean Francois
7 אוקטובר 2017 | גרסה 1.6

La seul info indispensable lorsque l'on roule avec un capteur de puissance TOP Comme la réactivité du dévellopeur The one and only essential info when riding with a power sensor                                                 TOP                             As the reactivity of the developer

DONNAY Jean Francois
2 אוקטובר 2017 | גרסה 1.5-upd

Bonjour, cette application sera t elle bientôt disponible pour l'Edge 1030 ?

תשובת מפתח
6 אוקטובר 2017, nakan

Bonjour. La version 1.6 qui vient d'être publiée support désormais le Edge 1030! Sportivement.

Michael Haas
27 יוני 2017 | גרסה 1.5

Perfect app, everything what we need. Please show the given CP value in the heading. Greetings Michael [email protected]

 • 1 מתוך 2

מצטערים, אין נתונים סטטיסטיים עדיין.