App Icon

Sail Race

 • Device App Device App
 • 48498
 • 92

Περιγραφή

Sailing activity for boaters who want to view and track sailing data using only their GPS smartwatch.</p><p></p><p>Select Cruise mode to view Tack Assist page and two configurable datafields pages, which include Speed, Course, Distance, and Lap data.</p><p></p><p>Select Race mode adds a fourth page with Race Timer and Distance to Line.</p><p></p><p>Use UP/DOWN to scroll between pages, press START to access current page menu. The LAP button increments the lap counter. Hold the UP button for main menu to change between Cruise/Race mode, access the Settings menu, or exit the Sail app.</p>

Νέα χαρακτηριστικά

Add support for fēnix® 6 series and Forerunner® 945

Πρόσθετες πληροφορίες

Δικαιώματα

Για αυτήν την εφαρμογή απαιτείται πρόσβαση σε:

 • Αρχεία FIT (εγγραφές δραστηριοτήτων)
 • Θέση GPS
 • D2™ Bravo D2™ Bravo
 • D2™ Bravo Titanium D2™ Bravo Titanium
 • D2™ Charlie D2™ Charlie
 • Descent™ MK2 Descent™ MK2, Descent™MK2i
 • Descent™ Mk2S Descent™ Mk2S
 • Forerunner® 645 Forerunner® 645
 • Forerunner® 645 Music Forerunner® 645 Music
 • Forerunner® 935 Forerunner® 935
 • Forerunner® 945 Forerunner® 945
 • Forerunner® 945 LTE Forerunner® 945 LTE
 • fēnix® 3 fēnix® 3, quatix® 3, tactix® Bravo
 • fēnix® 3 HR fēnix® 3 HR
 • fēnix® 5 fēnix® 5, quatix® 5
 • fēnix® 5 Plus fēnix® 5 Plus
 • fēnix® 5S fēnix® 5S
 • fēnix® 5S Plus fēnix® 5S Plus
 • fēnix® 5X fēnix® 5X, tactix® Charlie
 • fēnix® 5X Plus fēnix® 5X Plus
 • fēnix® 6 fēnix® 6
 • fēnix® 6 Pro fēnix® 6 Pro, fēnix® 6 Sapphire
 • fēnix® 6 Pro Dual Power fēnix® 6 Pro Dual Power
 • fēnix® 6 Pro Solar fēnix® 6 Pro Solar
 • fēnix® 6 Solar fēnix® 6 Solar
 • fēnix® 6S fēnix® 6S
 • fēnix® 6S Dual Power fēnix® 6S Dual Power
 • fēnix® 6S Pro fēnix® 6S Pro, fēnix® 6S Sapphire
 • fēnix® 6S Pro Dual Power fēnix® 6S Pro Dual Power
 • fēnix® 6S Pro Solar fēnix® 6S Pro Solar
 • fēnix® 6S Solar fēnix® 6S Solar
 • fēnix® 6X Pro fēnix® 6X Pro, fēnix® 6X Sapphire, fēnix® 6X Pro Solar, tactix® Delta Sapphire, quatix® 6X Solar, tactix® Delta Solar, tactix® Delta Solar Ballistics
 • fēnix® Chronos fēnix® Chronos
 • MARQ™ Captain MARQ™ Captain, MARQ™ Captain: American Magic Edition
 • quatix® 6 quatix® 6
 • quatix® 6X quatix® 6X, quatix® 6X Solar, quatix® 6X Dual Power
Μέση βαθμολογία: (92 βαθμολογίες)

Bouwe
9 Οκτωβρίου 2021 | Έκδοση 1.9

You cant stop the race, 4 races in a row is imposible. Is it so hard to test the app in real life?

Grant Rollerson
27 Σεπτεμβρίου 2021 | Έκδοση 1.9

Is there a user manual, for example difference between naut sog and sog

Alfredo Rovere
17 Σεπτεμβρίου 2021 | Έκδοση 1.9

Please add a page with the race timer and distance to the line (as it was in past versions for Quatix5). The actual version for Quatix6 has the race timer with the useless information of TIME TO BURN.

robjwilkins
5 Σεπτεμβρίου 2021 | Έκδοση 1.9

Could be so much better. Very unintuitive to use and doesn’t function in the same way as other activities. Trying to exit the mode to save the activity is very difficult

Jose A
1 Ιουλίου 2021 | Έκδοση 1.9

Before to use it for a regatta I choose sea units kts and at the end garmin conect shows km/h, should be by default sea units, not km/h.

Therese Karlsson
5 Ιουνίου 2021 | Έκδοση 1.9

Not working

Grant Rollerson
17 Απριλίου 2021 | Έκδοση 1.9

Race timer please make it Distance to Line not time to burn. Urgently.

Louis Bartley
30 Μαρτίου 2021 | Έκδοση 1.9

Countdown timer is far too small while sailing, but the countdown sounds are good

Valerio
28 Ιανουαρίου 2021 | Έκδοση 1.9

The ideas are quite good to start with. I always use the tack assist as a reference when dinghy sailing. Accessing to any other data, even as basic as to know the time of the day is quite challenging without stoping the activity, so I ended up sacrificing one navigation data field to replace it by the time of the day. It would be ABSOLUTELY GREAT if you would at least allow to create additional Data Screens as in most other Garmin applications. Should you do that you would probably get rid of 80% of the negative reviews you currently have on the App as people could configure it to display the data they want to have available during the activitiy. Thanks, Valério

Bruce Ferguson
23 Ιανουαρίου 2021 | Έκδοση 1.9

Not that useful for racing can’t set option of large countdown for classes that dont let you ping startline

John Scheatzle
9 Σεπτεμβρίου 2020 | Έκδοση 1.9

Almost impossible to figure out how to use. To bad because it has potential.

Mikko
6 Αυγούστου 2020 | Έκδοση 1.9

Do not download this application. The application does not follow Garmin's normal user interface conventions, if there are any. You won't be able to exit the application if you start it. I guess there is an exit somewhere, it is just really difficult to find. There is another Garmin application called "Boat". For some reason, that application stores speed information to Connect in knots, while this one stores speed as kilometers per hour, - An interesting choice there, as using knots seems to be possible. To me, this kind of problems are a sign of fundamental issues. I wonder if Garmin takes software development seriously and whether it is a good idea to user their devices and software for navigation at seas.

Belheure
20 Ιουνίου 2020 | Έκδοση 1.9

Impossible de basculer sur les paramètres de navigation après avoir passé la ligne de départ. Pour arrêter la course il faut repasser par le menu et quitter ! Impossible de paramétrer en mile nautique et noeud!!! Le développeur n’a jamais mis les pieds sur un bateau !

Robert F.
8 Ιουνίου 2020 | Έκδοση 1.9

This app has potential, sadly it’s impossible to evaluate all the data, which has been recorded during the activity within the app Garmin Connect. For example, a graph showing the elevation alongside the track does not really make sense for sailing. I would appreciate a speed graph instead. Also the option to display the tack angle, which has been calculated by the tack assistant would be great to have as a data field. Another annoying thing is, that the unit settings have to be set every time the app is started. When synching the activity to Garmin Connect, this settings seemed to get lost as well.

Claudio Dabbicco
7 Ιουνίου 2020 | Έκδοση 1.9

an app with great potential, but hastily developed. - calculation of kcal totally wrong - impossible to modify data fields, add others, modify them ... but why? What did it cost to dedicate a minimum of energy on this project? There are those people who buy a garmin only for sailing applications ... spending more time in development would have been welcome.

XtYan
7 Ιουνίου 2020 | Έκδοση 1.9

Useless crap. Had to turn off the watch to be able to close it. Uninstalled.

Andreas Müller
22 Μαΐου 2020 | Έκδοση 1.9

Unbrauchbar, im Handbuch auch keine Hilfe von wegen Wassersport Uhr!!! Die Oberfläche und die Datenanzeige kann man auch nicht bearbeiten Ich hatte auch schon direkt bei Garming angefragt war auch eine Nullnummer

John
29 Απριλίου 2020 | Έκδοση 1.9

The racing timer itself is not bad but there are two key improvements it needs. Firstly, a rolling sequence, whereby once the first countdown is finished, a second countdown starts again. This is helpful for a number of sequential race starts. Secondly, it needs bigger digits and louder alarms as it enters the last minute.

Gonzalo
13 Απριλίου 2020 | Έκδοση 1.9

Very difficult to use, non-comprensive, very hard to go back to menus, would be good if the user can set up the information needed in every screen. needs to be reengineered

Hans Tørsleff
21 Μαρτίου 2020 | Έκδοση 1.9

Mange dårlige apps, Garmin burde teste apps langt bedre

Ben
10 Μαρτίου 2020 | Έκδοση 1.9

Shockingly bad software. Unusable in a race situation. Hard to use, cannot step out of selections, cannot even exit from the app without restarting the device. How can a modern large company like Garmin market this to sell the watch? Gone back to using my $80 Ronstan watch for races

James R Holroyd
3 Μαρτίου 2020 | Έκδοση 1.9

Cannot use waypoints for startling. Sometimes it is not possible to ping startline. People who wrote this do not understand yacht racing.

Mike Hopkins
27 Δεκεμβρίου 2019 | Έκδοση 1.9

I agree with the other comments. An awful piece of software. Just cannot understand what the thinking behind some of the functions. For example why after count down does the watch not start recording race time? Also how do you stop the App once the race is finished ?

Arend
3 Νοεμβρίου 2019 | Έκδοση 1.9

At least add more than two data fields!

Michael J Gourlay
11 Αυγούστου 2019 | Έκδοση 1.7

Bizarre and inscrutable user interface, which has button behaviors that do not match the pattern established by other Activity apps. Super disappointing given that Garmin does well on other activities

 • 1 από 4